Mantelzorgers

Een mantelzorgmakelaar kan u informeren en kan regeltaken overnemen die u lastig vindt of waar u geen tijd voor heeft. Op deze manier wil ik voorkomen dat u als mantelzorger overbelast raakt.

 

Voorbeelden zijn:

 

  • Overzicht creëren 
  • Informatie geven over wetten, regels en voorzieningen
  • Passende zorg zoeken
  • Ondersteunen bij het aanvragen van persoonsgebonden budget (PGB)
  • Indicaties aanvragen bijvoorbeeld bij het CIZ (wet langdurige zorg), uw zorgverzekeraar (zorgverzekeringswet) of uw gemeente (wet maatschappelijke ondersteuning, WMO)
  • Formulieren invullen
  • Advies geven over de balans tussen werk en privé
  • Ondersteunen bij keukentafelgesprekken 

 

Neem vrijblijvend contact met mij op!