Werkgevers

Werk en mantelzorg

 

Het aantal werkende mantelzorgers is aan het stijgen.

 

Op dit moment is 1 op de 5 medewerkers een mantelzorger. In de zorg is zelfs 1 op de 4 medewerkers een mantelzorger.

 

Mantelzorgers informeren collega's en werkgevers vaak te weinig over hun zorgtaken. Daardoor kunnen de verschillende mogelijkheden (die er vaak wel zijn binnen een bedrijf) niet op tafel komen. Ook horen wij regelmatig dat er onbegrip is op de werkvloer, met name als dit soort zaken niet worden besproken. De mantelzorger kan hierdoor het gevoel hebben dat hij of zij er alleen voor staat.

 

Werkende mantelzorgers hebben een verhoogde kans op overbelasting met als gevolgen:

 • Ziekteverzuim
 • Uitval
 • Verminderde productiviteit

Mantelzorgmakelaar en werk

 

De mantelzorgmakelaar kan overbelasting van de mantelzorger voorkomen en verminderen door:

 • Knelpunten zorg en werk in kaart brengen
 • Overnemen regeltaken
 • Juiste instanties inschakelen
 • Informeren over eventuele financiële consequenties

 

Een mantelzorgmakelaar is een waardevolle toevoeging!

 

Kostenbesparing

Een verzuimdag kost een werkgever gemiddeld 250 euro.

Daarom is het belangrijk om uitval zoveel mogelijk te voorkomen door te zorgen dat er een goede balans is tussen mantelzorg en werk.

 

 

 

Mogelijke afspraken tussen werkgever en werknemer:

Wettelijke regelingen:

 • calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof
 • deeltijd werken
 • CAO afspraken

 

Maatwerk oplossingen bijvoorbeeld:

 • aangepaste werktijden
 • langer werken maar minder dagen
 • overuren sparen
 • thuis werken
 • (tijdelijk) minder belastende taken

 

 

 

 

Neem vrijblijvend contact met mij op!